Glucient SR, 500, 750 en 1000 mg

Glucient SR, 500, 750 en 1000 mg, tabletten met gereguleerde afgifte is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij volwassenen, met name bij patiënten met overgewicht, wanneer de bloedglucosespiegel met alleen dieet en lichaamsbeweging onvoldoende kan worden gereguleerd.
Recente studies tonen aan dat metformine met verlengde werking bijdraagt aan een vermindering van gastro-intestinale bijwerkingen in vergelijking met gewone metformine, dat de effectiviteit op het HbA1C zelfs verbetert met een lagere dosering, er hoger opgetitreerd kan worden en de therapietrouw vanwege de eenmaal daagse dosering sterk wordt verhoogd.

Glucient SR kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere orale antidiabetica of met insuline. Metformine wordt aanbevolen in nationale en internationale richtlijnen als eerstelijnstherapie bij diabetes mellitus type 2 vanwege de bewezen, effectiviteit, veiligheid en de lage kosten.

Glucient SR 500 mg, tabletten met verlengde afgifte (RVG 122766)

Werkzame stof:
METFORMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE

Indicatie:
Behandeling van diabetes mellitus type 2 bij volwassenen, met name bij patiënten met overgewicht, wanneer de bloedglucosespiegel met alleen dieet en lichaamsbeweging onvoldoende kan worden gereguleerd.
Glucient SR kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere orale antidiabetica of met insuline.

Glucient SR 750 mg, tabletten met verlengde afgifte (RVG 121458)

Werkzame stof:
METFORMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE

Indicatie:
Behandeling van diabetes mellitus type 2 bij volwassenen, met name bij patiënten met overgewicht, wanneer de bloedglucosespiegel met alleen dieet en lichaamsbeweging onvoldoende kan worden gereguleerd.
Glucient SR kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere orale antidiabetica of met insuline.

Glucient SR 1000 mg, tabletten met verlengde afgifte (RVG 121455)

Werkzame stof:
METFORMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE

Indicatie:
Behandeling van diabetes mellitus type 2 bij volwassenen, met name bij patiënten met overgewicht, wanneer de bloedglucosespiegel met alleen dieet en lichaamsbeweging onvoldoende kan worden gereguleerd.
Glucient SR kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere orale antidiabetica of met insuline.